Valikko Sulje

Puukattilat

Effecta on käänteispalokattila, jossa on keraaminen arina. Toisioilman syöttö tapahtuu arinan läpi. Konvektiosan nuohous kytketty luukun yhteyteen, kun avaat luukun, nuohoat samalla konvektio-osan pystyputket.

Tekniikka

Kaikki jotka lämmittävät puilla tietävät että voi olla hankalaa saada mahdollisimman hyvää polttoa ja tehoa irti kattilasta. Kattila savuttaa sisälle ja ulos naapurien kiusaksi. Puun pitäisi mieluiten olla parasta laatua, kuivaa y.m. Effecta Lambda helpottaa puunpolttoasi huomattavasti, koska se tunnistaa lambda-anturin savukaasumittauksien avulla paloprosessin tilan. Kattilan ensiö- ja toisio -paloilmapeltejä ohjataan moottoreiden avulla ja tällä saadaan paras mahdollinen polttotapahtuma ja korkea hyötysuhde, yli 90%, sekä samalla päästöttömät savukaasut koko polton ajaksi. Perinteisillä kattilamalleilla tämä ei onnistu.

Helppo ja mukava
Lambdaohjauksen avulla saadaan helppohoitoinen ja hyvin toimiva puulämmitysjärjestelmä. Tarkkaan mietitty hallintapaneli on helppokäyttöinen ja voit seurata lämpötiloja ja hyötysuhdetta. Kattila ohjaa latauspumpun ja savukaasupuhaltimen toimintaa. Polton loputtua savukaasupuhallin ja latauspumppu pysähtyvät ja ilmansäätöpellit sulkeutuvat automaattisesti.
Jos olet ladannut pari sylillistä liikaa puuta pesään, ei hätää. Kun kattila lämpenee yli 98 asteeseen, sammuu savukaasupuhallin ja ilmapellit sulkeutuvat, tuli hiipuu ja sammuu pesässä. Latauspumppu käy niin pitkään kunnes tuli on kokonaan sammunut.


Effecta Kompi -järjestelmä
Uusittu Effecta kattilasarja on saatavana myös Kombi mallina, pellettipoltin liitännällä. Nyt on mahdollista tuottaa lämpöenergiaa helposti pelletillä, puulla ja auringolla samalla laitteistolla.